Het Kwelpieper logo Ignace, Ridder der Kwelpiepers

Tijdens de Jaarlijke Ledenvergadering der Kwelpiepers (twee weken na Carnaval) heeft, na een periode van 16 jaar (incl. een Krtste onderbreking van 4 jaar), onze Voorzitter zijn functie neergelegd.

Dit was het moment om hem te ridderen en dit dient protocollair te worden uitgevoerd.
Dus:

  • geknield voor de kersverse nieuwe voorzitter
  • met de helm op het hoofd (een van zijn vele blauw/gele hoofddeksels)
  • het harnas om het lijf (dé Kwelpieperjas)
  • het zwaard in de hand (de schuif)
en na een toepasselijke speech van Riana werd door haar de versierselen die horen bij het Ridderschap der Kwelpiepers opgespeld.
je moet er wat voor over hebben

En zingen wij thans.... Vervolgens werd ons lijflied aangeheven en werd door alle Kwelpiepers de kersverse Ridder in zijn nieuwe hoedanigheid toegezongen.

Dat is mooi, dat is g...... mooi !!!

Ridder Ignace de versierselen

Door Ridder Ignace werden vervolgens de laatste agendapunten nog afgewerkt.

Na zoveel jaren Voorzitterschap zal het even wennen zijn (voor Ridder Ignace maar ook de andere Kwelpiepers...) aan de nieuwe bestuurssamenstelling.
Benieuwd naar de nieuwe samenstelling of naar de titels van andere (ex-)Kwelpiepers, klik dan op de link Kwelpiepers in de linkermarge of gewoon hier.


De foto's zijn afkomstig van Rob en Maurits.

Vorige pagina