Het Kwelpieper logo Maurice wordt 'Ere-Sec'

Maurice had voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) besloten zich niet meer herkiesbaar te stellen als secretaris en zo kwam hieraan dus een einde na
30 (!) jaar Secretaris der Kwelpiepers te zijn geweest.

Een dergelijke prestatie laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan en dus heeft het het bestuur van het Eindhovensche Stoeprandorkest De Kwelpiepers behaagd om hem te benoemen tot: 'Ere-Sec'

Tijdens de ALV van april 2022 werd aan hem, op passende wijze met een speech van onze Voorzitter, een fraaie oorkonde uitgereikt.
Daarnaast werd het belang van deze benoeming nog eens extra onderstreept door hem ook een fraaie handgemaakte embleem uit te reiken die hij natuurlijk bij alle optredens op zijn Kwelpiepers jas behoort te dragen (zie bovenaan deze pagina)

 

Gelukkig stelde in dezelfde periode Jolanda zich verkiesbaar en tijdens diezelfde ALV werd unamiem besloten haar als de nieuwe Secretaris der Kwelpiepers aan te stellen.
Ons Jo kwam niet met lege handen en, met hulp van Frits, verscheen een in zeer fraaie kleuren uitgevoerd hulpmiddel waarmee niet alleen in één keer voor alle muzikanten (17) bier kan worden gehaald maar ook 17 borrels, bij voorkeur Limoncello !
En tijdens het eerstvolgende optreden is deze 'glazenhouder' met vereende krachten met bier in gebruik genomen.

 


De foto's zijn afkomstig van Helga en PiWi

Vorige pagina