Het Kwelpieper logo Aanmelden als Vriend der Kwelpiepers

Indien je minimaal 7,- overmaakt op bankrekening NL06 INGB 0001 4714 99 ten name van De Kwelpiepers, met vermelding van je naam, adres en woonplaats (dit laatste kan ook per email doorgegeven worden aan de penningmeester) dan is onze tegenprestatie :

Wil je met zijn tween als Vriend geregistreerd staan (een echt- of ander paar bijvoorbeeld) dan wordt het bedrag verhoogd met 5 Euro. Een echt- of ander paar is dus klaar voor slechts 12,- per jaar.

De donateursPIN


Terug naar Vrienden der Kwelpiepers