een, twee, drie !! Hé, bedachten de twee snoodaards, als we dit paaltje nou eens weghalen dan winnen we vast en zeker !!

Zou het paaltje tegen een dergelijk bruut geweld van Rene K. te G. bestand zijn ?

Het bleek een sterk paaltje maar uiteindelijk werd deze er met medeplichtigheid van Wikelo T. te E. eruit gehaald.

Zouden de groepen die na hun kwamen niet verdwalen op de Grote Stille Heide.....

en hup eruit met dat ding


Vorige pagina